Tyskland

Tyskland

Under årens lopp har förtaget representerats i Tyskland av kompetenta maskinagenturer och även av eget dotterbolag fram till 1970-talet då representationen övertogs av SKF-Stahl-Maschinen und Werkzeuge.

I början av 1980 beslöts i LMV:s styrelse att be AB SKF om tillstånd, att på nytt starta eget dotterbolag då Tyskland genom tiderna varit företagets största marknad.
Detta tillstånd gavs under våren 1980. Från SKF-Stahl övertogs då LMV-verksamheten.


Dotterbolaget Lidköping Werkzeugmaschinen GmbH (LWM) startade den 1 oktober 1980. Till Geschäftsführer, det vill säga VD, utnämndes Lars Fredin.

Lokaler hyrdes i ett nerlagt skrädderi på Hauptstasse 11 i Erkrath, öster om Düsseldorf. Hyresvärd var en fransk vinhandlare.

1987 flyttades företaget till större lokaler på Haupstraße 23 i Erkrath.

1989 flyttades företaget till Röntgenstraße 2 i Erkrath.

I juni 1990 övertog Rolf Eriksson posten som Geschäftsführer eftersom Lars Fredin gick i avtalspension i augusti.

Två år senare, i augusti 1992, övertogs posten som Geschäftsführer av Jan Björk.

Comments are closed.