Tore Nordin

Tore Nordin

Tore Nordin, född 1926, var anställd på Malcus Industri AB i Halmstad, men flyttade till Lidköping när SKF köpte företaget 1969 och flyttade konstruktionen av nya slipmaskiner till Lidköping.

Tore konstruerade under sin tid på Meken ett flertal slipmaskiner, och efter sin pensionering ägnade han sin tid bland annat åt Meken-minnet. Ett annat intresse han hade var att binda in böcker, bland annat sin egen berättelse om tillkomsten av den nya generationens slipmaskiner som han var med om att utveckla.

Denna bok finns bevarad bland Meken-Minnets samlingar, men för att fler ska få tillgång till Tores berättelse har vi beslutat att även göra den tillgänglig.

Comments are closed.