Sten Wendin, VD

Sten Wendin

 Sten Wendin var VD mellan 1990 och 1992.

I personaltidningen Tooleransen nr 1 1990 fanns följande artikel under rubriken:

Vem är Sten Wendin?

Sten Wendin, som tillträder som VD vid LMT 900301 är sedan snart 20 år medarbetare i SKF med skilda arbetsuppgifter både utomlands och i Sverige.

Sten Wendin började vid SKF 1971 som elevingenjör. Redan då fick han den första kontakten med framtida medarbetare i Lidköping, eftersom Berndt Gustafsson (som sedermera blev personalchef på LMV)var ansvarig för utbildningen.

Efter den 2-åriga utbildningen vidtog arbete inom planeringen. Samtidigt utförde Sten uppdrag åt Göteborgs Universitet.

Under perioden 1974-1978 var Sten ansvarig för avdelning Revolversvarvning, och övertog 1978 ansvaret för hela Svarv och Härd i Göteborg.

1980 lämnade han den uppgiften för att leda Service och Underhåll.

Köpte den första modulmaskinen
1983 flyttade Sten till Indien och kullagerfabriken i Poona. Där knöts närmare band till LMT. Den första modulmaskinen levererades till Poona under Stens tid som platschef där.

1986 flyttade Sten tillbaka till Sverige och Göteborg för att börja arbeta i tillverkningsstaben i Bearing Industries. MPC, utveckling och kvalitet var frågor som Sten ägnade sig åt där.

Sedan mitten av 1988 är Sten Wendin vice verkställande direktör och produktionsdirektör för SKF Steyer GmbH i Österrike.

Goda kontakter inom LMT
Under alla år inom SKF-koncernen har Sten haft många kontakter med medarbetare inom LMT och känner därför många redan innan han kommer hit. Han är dessutom en trogen kund till LMT – han har köpt ett antal slipmaskiner från oss.

Mjukstart redan V4
Jämna veckor, d v s veckorna 4, 6 och 8 kommer Sten Wendin att vara här på LMT. Han kommer då att ägna sig åt att sätta sig in i olika frågor.
Från 1 mars kommer han att ägna LMT sin fulla uppmärksamhet.

Seglare och skidåkare
Övriga uppgifter om Sten Wendin är att han är född 1944, gift och har två söner. Han seglar gärna och tycker det är härligt att åka skidor någon vecka om året.

Comments are closed.