Rolf Torsten Hermansson, VD

Rolf Hermansson

Rolf Torsten Hermansson är född 1937. Han efterträdde Torsten Helmstein som VD för LMV 1975, en post som han innehade till 1979 då han efterträddes av Olle Hedberg.

Rolf Hermansson återkom som VD 2000.

Comments are closed.