Ritningar

Ritningar

Här presenteras några ritningar och skisser från äldre tider.

Planritning över Lidköpings Mekaniska Werkstad.

Smedja och plåtslagarverkstad.

Båten ”Agnes” kanske hette något annat?

En 3:dje klass passagerarvagn.

Öppen godsvagn för Hellekis järnväg.

Vagnslykta för järnvägsvagn.

Ångpanna med 33 meters eldyta.

Inmurningsritning till ångpanna.

Revolversvarv CR-1, 1936.

Svarv nr 8, 1897.

Träsvarv, 1898.

Trampsvarv, 1903.

Järnvägsbro för Katrinefors, 1897.

Kanonborrmaskin K.B. 23.

Tidkontrollanläggning.

 

Ännu fler ritningar.

Comments are closed.