14. Lidköpings Mekaniska Verkstad förenas med Svenska Kullager Fabriken

14. Lidköpings Mekaniska Verkstad förenas

med Svenska Kullager Fabriken

I och med den fusion mellan Svenska Kullager Fabriken och Lidköpings Mekaniska Verkstad, som inleddes från och med den 2 februari 1929, börjar en ny era i den gamla lidköpingsverkstadens historia. Dess tidigare av bristande förlagskapital och konjunkturernas växlingar präglade tillvaro förbyttes som följd av denna fusion efterhand i en lugn och stadig utveckling från medelstor rörelse till storindustriföretag.

Konsolideringen blev en följd dels av att moderföretaget för sin världsomspännande industri målmedvetet och naturligt utnyttjat verkstadens välhävdade förmåga och kapacitet i framställningen av speciella kullagermaskiner, dels av att verkstaden vid sidan härav har kunnat ostört utveckla och fullkomna sin omfattande tillverkning av centerlessmaskiner.

Comments are closed.