Älgjägarvisan

Älgjägarvisan

Ja hör till dom som brukar slita mej från krogen
vid varje höst ja känner tiden vara mogen
att ta geväret å gå in i djupa skogen,
för att få skjuta på en älg.
För dagen vi prydde oss med fjäder uti hatten
vi sa farväl till våra käringer å katten
å klev i bilera å satte oss vid ratten
med muskedunder å butelj.

Jakten började vi först
med att släcka våran törst
medan älgen stod i gläntan å glodde
men på den vi fick ej syn
så vi frågade i byn
om dom visste var älgarna bodde.
Sedan drack vi lite lunch
som vi sköljde ner med punch
medan älgen stod i gläntan å glodde
han förmådde stackars fån
inte ta sig därifrån
ty vi andades ju pån.

Ja ni kan tro det hände underliga saker
vi ställde till med ett sjuhelsikes massaker
För både torpare å drängar å kulaker
ty de var drevkarlar förståss
Vi stod på pass med muskedundera beredda
då ett par gubbar titta fram å sa gumedda
Då trodde vi de va älgar som förklädda
försökte taga sig från oss.

Fast dom skrek låt bli å skjut
så raderades dom ut
Medan älgen stod i gläntan å glodde
Å en luffare han sa att nån älg ä inte ja
fast på Honom va de ingen som trodde
Fjorton hundar å en gris
la vi ner på samma vis
Medan älgen stod i gläntan å glodde
Vi slog alla jaktrekord
över länsman å hans Ford
reste vi en minnesvård.

För varje gång de hördes prassel uti snåren
då reducerade vi skogvaktarekåren
å över slätten flydde gettera å fåren
för våra tappra jägare.
Vi gick å stapplade med bensår å med knäsår
i varje buske hängde obekanta näsor
å ambulansen gjorde minst ett dussin resor
med halta hemmansägare.

De va jägarliv å sport
våra hattar sköt vi bort
medan älgen stod i gläntan å glodde
Träden skakade av skräck
hela skogen fick en knäck
så den aldrig mera växte å grodde
å när krut å kuler tröt
vi med jägarbrännvin sköt
medan älgen stod i gläntan å glodde
å sin sista suck han drog
men förklaringen var nog
att sitt eget liv han tog.

Comments are closed.