Lidköpingsfabriken

Lidköpingsfabriken

På Nya stadens sanner vid Lidans utlopp i Vänern inköptes 1875 mark, för ett öre per kvadratfot, och ”Meken”, Lidköpings Mekaniska Verkstads första fabriksbyggnad uppfördes. Bolagsordningen blev godkänd av Kungl. Maj:t den 31 maj 1875.

Företaget är fortfarande beläget på samma plats och det har bidragit till att mycken industrihistoria har kunnat bevaras.

År 1950, året före sin död, gjorde John Hedin en skiss ur minnet hur Lidköpings Mekaniska Verkstad såg ut år 1897, det år som han tillträdde som verkstadschef.

Originalskissen
Förtydligad skiss

Lidköpingsfabriken 1922

Denna bild fanns i en NOHAB-katalog 1922

Flygfoto och ritningar över fabriken 1945

I vårt arkiv finns en pärm som innehåller ett flygfoto över fabriksområdet 1945 samt ett antal ritningar över byggnaderna. Förutom generalplanerna innehåller pärmen detaljritningar över de olika avdelningarna.

Här visas endast generalplanerna eftersom det går att förstora bilderna för att se samtliga detaljer som kan ses på övriga ritningar.

Karta över tomter
Generalplan över bottenvåningen
Generalplan över 2:a våningen
Generalplan över gjuteriets bottenvåning
Generalplan gjuteriet 2:a våningen

1957, inför en planerad ombyggnad

När man planerade för att bygga om lokalerna togs att antal foton i februari 1957 av olika avdelningar för att visa att lokalerna blivit för små för den växande verksamheten.

Comments are closed.