Lars Johan Torsten Helmstein, VD

Torsten Helmstein

Lars Johan Torsten Helmstein föddes 1915 i Trollhättan. Mellan 1941 – 1950 var han anställd på LMV:s verkstad i Stockholm.

1955 efterträdde han Gustav Ekholm som VD för LMV, en befattning som han innehade till 1975.

Han avled 1996 i Lidköping och ligger begravd på den norra begravningsplatsen.

Comments are closed.