John Hedins minnesalbum

Minnesalbum till John Hedin

Bildspelet visar det minnesalbum som överlämnades till John Hedin den 8 november 1948 efter en samvaro den 23 oktober med 23 medarbetare .

Comments are closed.