Jerry Karlsson, VD

Jerry Karlsson

Jerry föddes 1949 i Tun i Lidköpings kommun. Han är civilingenjör från Chalmers i Göteborg och tillträdde posten som VD för Lidköping Machine Tools AB 1992. Han innehade posten fram till år 2000 då SKF sålde LMT till Karolin Machine Tools AB.

Comments are closed.