Gunnar Ullenius

Gunnar Ullenius

Gunnar Ullenius föddes 1901 i Jokkmokk i Norrbottens län. Efter erlagd fil. kand. blev han 1930 utsedd till intendent för Norrbottens läns museum i Luleå. Vid sidan av det lokala museiarbetet var han under några år sekreterare i Svenska Museimannaföreningen och redaktör för dess tidskrift Svenska Museer.

1937 tillträdde han, som förste innehavare, posten som landsantikvarie och intendent och föreståndare för Västergötlands museum i Skara. Han skrev flera böcker och gjorde en del dokumentationer i länet. Vid Lidköpings 500-års jubileum medverkade han vid de stora utställningarna som då anordnades.

När huvudbyggnaden på Kråks säteri i Mölltorps socken i Vadsbo härad skulle rivas för att man skulle anordna ett pansarskjutfält bidrog Gunnar Ullenius i hög grad till att huvudbyggnaden överläts till fornminnesföreningen och nedtogs, märktes och bevarades. Sedan dröjde det åtskilliga år innan tillräckliga medel kunde anskaffas för byggnadens återuppförande invid museet i Skara. Idag är byggnaden mest känd som Kråks herrgård.

Gunnar Ullenius pensionerades 1967 och efterträddes av Sven Axel Hallbäck.

Gunnar Ullenius avled i Skara 1979.

Comments are closed.