Namnen till 1933

För identifiering av personer på gruppfoto "1933, LMVs personal"

Ursprungligen hade man tagit en väldigt svag kopia av fotot och gett varje person ett nummer. Eftersom det var så många har man delat upp dem i en vänster- och högerdel, och börjat numreringen bakifrån. Man har tyvärr missat att sätta någon siffra på två personer, en på varje sida. De har jag gett nummer 00. På nedanstående bild visas delningen av den röda linjen.

Till bilden hade man bifogat en numrerad lista där man skrivit in de kända namnen med skrivmaskin men lämnat osäkra tomma. Sedan har tydligen listan cirkulerat på företaget och man har skrivit in namnen med blyerts- eller kulspetspenna. Flera anteckningar är svåra att tyda, och stavningen är osäker. Det kan också hända att samma namn förekommer flera gånger.

Under bilden finns två dokument med namnen, ett för vänster sida av bilden och ett för höger. De går att skriva ut och ha till hands när man vill para ihop bild och namn.

Om du hittar någon felaktighet eller något saknat namn vill jag be dig att meddela mig.

Namnen på vänster sida

Namnen på höger sida

Comments are closed.