Falköping

Falköpings Mekaniska Verkstad

I Falköping fanns det en mekanisk verkstad, AB Falköpings Mekaniska Verkstad. Den låg vid Bangatan 4 i kvarteret Loke nr 2. Man tillverkade verktygsmaskiner av olika slag. Den sista katalogen, nummer 10, som utgavs 1951 visar deras sortiment. Du kan bläddra i den här. I katalogen saknas två blad, okänt varför. Kanske hade maskinerna på de sidorna utgått.

LMV köpte AB Falköpings Mekaniska Verkstad 1 juli 1952 av fabrikör S.H. Frisk.

LMV utnyttjade därefter Falköpingsfabriken för renovering av verktygsmaskiner. I viss utsträckning utnyttjades fabriken även som komplementverkstad för huvudfabriken i Lidköping. Sålunda monterades tidvis vissa maskintyper i Falköping och i mindre utsträckning utfördes viss detaljtillverkning.

Den 25 maj 1964 sålde LMV fabriksbyggnaden och tomten till AB Tison som även övertog maskinverkstadens personal 1 juni 1964.

Personalen bestod vid försäljningen av 3 supportersvarvare, 1 slipare, 1 fräsare, 1 kippare (och hyvlare), 13 montörer, 2 lärlingar och 4 diversearbetare. Det noterades att flertalet arbetare var i åldern 30-45 år. Vidare fanns två förmän, en för montörerna och en för maskinarbetarna, två tjänstemän (kontorister) och en ingenjör som var platschef.

Man noterade vidare att ”Med undantag för platschefen och med reservation för individuella önskemål hos personer, som önskar kvarstå i LMV:s organisation, kan personalen övertagas i sin helhet.”

Comments are closed.