Carl Arvid Lundbäck, VD

Carl Arvid Lundbäck

Född i Värmdö församling den 20/5 1840. Verkstadsingenjör med praktik från örlogsvarvens verkstäder i Köpenhamn och Stockholm. Flyttade från Skeppsholmens församling till Lidköping den 15/11 1875 och medverkade till uppbyggnaden av Lidköpings Mekaniska Verkstad. Han var verkställande direktör 1875 till 1880.

Därefter arbetade han vid Vulcans mekaniska verkstad i Norrköping samt vid Oscarshamns och Hudiksvalls mekaniska verkstäder. År 1885 flyttade han till Stockholm och ägnade sig åt uppfinnarverksamhet. Sommaren 1891 medverkade han i tidningen Nordens redaktion tills han i oktober 1893 avled efter ett mångårigt hjärtproblem. Han blev 53 år.

Nedanstående foto finns hos Västergötlands museum, bildnummer B145033:3242. Fotograf är Therese Otterblad som drev fotoateljé på Stenportsgatan 24 i Lidköping.

Comments are closed.