Carl Arvid Lundbäck, VD

Carl Arvid Lundbäck

Född i Värmdö församling den 20/5 1840. Verkstadsingenjör med praktik från örlogsvarvens verkstäder i Köpenhamn och Stockholm. Flyttade från Skeppsholmens församling till Lidköping den 15/11 1875. Medverkade till uppbyggnaden av Lidköpings Mekaniska Verkstad. Var verkställande direktör 1875 till 1880.

Nedanstående foto finns hos Västergötlands museum, bildnummer B145033:3242. Fotograf är Therese Otterblad som drev fotoateljé på Stenportsgatan 24 i Lidköping.

Comments are closed.