Abraham Fredrik Rohdin, VD

Abraham Fredrik Rohdin

Abraham Fredrik Rohdin, föddes 1832 i Lidköping. 1854 startade han Lidköpings första järnhandel på Skaragatan 4. Då hade han sedan tidigare sex års praktik som bodbetjänt. De första åren skötte han verksamheten på egen hand, men när han fick större leveranser lejde han in medhjälpare. Efter några år anställde han sin yngre tioårige bror Emil som fick hjälpa till med det han orkade.

Snart behövdes större lokaler och man flyttade verksamheten till Skaragatan 5.

A.F. Rohdin var en på sin tid klarsynt och framstående samhällsmedborgare och grep på ett verksamt sätt in i samhällets utveckling. Han tillhörde under 25 år stadsfullmäktige, varav flera år som dess ordförande, han var ordförande i hamnstyrelsen och direktör i Skaraborgsbanken. Dessutom upptog arbetet med lantegendomen Sal i Gösslunda och Sunnersbergs socknar en stor del av hans tid.

Det medförde att han redan 1870 överlät sin järnhandel till sin 14 år yngre bror Emil Rohdin som utsåg sin kamrat G.O. Sundbeck till sin kompanjon varpå firman bytte namn till Rohdin & Sundbeck.

A.F. Rohdin var drivkraften till att Lidköpings Mekaniska Verkstad grundades 1875 och var dess styrelseordförande. År 1891 övertog han även posten som verkställande direktör.

Han hade en hemmaboende son, Fredrik Adolf Rohdin född 1872, som var bokhållare på företaget.

A.F. Rohdin avled 1903 i Lidköping och ligger begravd på den norra begravningsplatsen.

Abraham Fredrik Rohdin

Comments are closed.